Wyrazy uznania od Prezydenta Miasta | KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA – BIELSZOWICE
04 sty    16:20

Wyrazy uznania od Prezydenta Miasta

Do klubu wpłynęło pismo od Prezydenta Miasta Ruda Śląska – Michała Pierończyka z wyrazami uznania dla Zarządu, trenerów i zawodników naszego klubu.

W imieniu władz Miasta Ruda Śląska pragnę złożyć wyrazy uznania całemu Zarządowi
członkom, trenerom, zawodnikom Klubu Sportowego ,,Zgoda” Ruda Śląska- Bielszowice.
Upowszechnianie sportu ma znaczący wpływ na kształtowanie osobowości człowieka jego
trybu życia oraz zwiększenie aktywności fizycznej różnych grup społecznych. Na wdzięczność
zasługuje promowanie postaw społecznych, wychowawczych, edukacyjnych, w duchu
uprzejmości oraz poszanowania innych.
Doceniając Wasze osiągnięcia i sukcesy składam serdeczne podziękowania
za starannie przygotowany, profesjonalnie zrealizowany i przeprowadzony przez Klub
Sportowy ,,Zgoda” Ruda Śląska- Bielszowice program wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w Rudzie Śląskiej w 2023 roku, poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach
szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci oraz młodzieży pod tytułem ,,sportowe
szkolenie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej” oraz program szkolenia seniorów:
,,Sportowe szkolenie grup seniorskich w piłce ręcznej”. Szczególne słowa pochwały
i gratulacji należą się za rozgrywki w I Lidze Kobiet w grupie B.
Owoce tak ciężkiej pracy są potrzebne społeczności. Zapewniam, że są one niezwykle
istotne i zauważalne dla rudzkiej jednostki samorządowej. Jednym z głównych celów Urzędu
Miasta Ruda Śląska jest zwiększenie roli i znaczenia kultury fizycznej w życiu naszego Miasta
i ich mieszkańców. Cieszę się, że tutejszy organ miał sposobność dołożyć do tych osiągnięć
swoją cegiełkę poprzez wsparcie tych jakże ważnych zadań.
Pokładam nadzieję, iż wspólna współpraca przy wykorzystaniu wiedzy, wsparciu,
doświadczeniu, umiejętności pozwoli nam zyskać nowe możliwości w stworzeniu coraz to
lepszych warunków w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu. Jednocześnie życzę
dalszych sukcesów sportowych, pomyślności oraz wytrwałości w dążeniu do realizacji
zamierzonych panów.