UKS Varsovia Warszawa (M.)

Wyniki

(3)
Puchar ZPRP Młodziczek
2018/19
OSiR Legnica

Puchar ZPRP Młodziczek
2018/19
Hala Zgody Bielszowice

(3)
Puchar ZPRP Młodziczek
2018/19
Konwiktorska 5/7

(2)
Puchar ZPRP Młodziczek
2018/19
Konwiktorska 5/7

(1)
Puchar ZPRP Młodziczek
2018/19
Konwiktorska 5/7

Widzów: 50